Меню

Заказать звонок
Войти

Личный кабинет

0 0 0
Каталог

Правила бонусної програми лояльності «MEDNEX БОНУС»

Дані Правила визначають офіційні умови участі в бонусній програмі лояльності «MEDNEX» та обсяг прав і обов’язків Організатора та Учасника програми.

 1. Основні терміни та визначення

  1.1. «Організатор програми» - юридична особа, яка організувала програму та володіє винятковими правами на управління та розвиток програми, а також її уповноважені представники. Організатором програми є ТОВ «МЕДНЕКС ТРЕЙД».

  1.2. «Програма» - бонусна програма лояльності «MEDNEX», яка є комплексом дій і заходів, що надають Учаснику можливість отримувати та використовувати бонуси при здійсненні покупок на умовах, передбачених програмою. Програма діє у мережі аптек ТОВ «МЕДНЕКС ТРЕЙД», перелік яких визначається та може змінюватись Організатором програми.

  1.3. «Учасник програми» / «Учасник» – фізична особа, яка досягла 18 років, постійно проживає на території України та надає свою згоду на участь у програмі шляхом підписання анкети в будь-якій аптеці Організатора, однозначно погоджується з Правилами програми та немає будь-яких обмежень щодо такої участі.

  1.4. «Віртуальна бонусна картка» - віртуальний номер картки, створюється організатором програми та прив’язується до номеру телефону учасника програми. Ідентифікація  учасника для участі у програмі може здійснюватися за номером віртуальної картки або за номером телефону. Віртуальна бонусна картка не видається фізично в пластиковому чи іншому вигляді. Віртуальна бонусна  картка використовується в повному обсязі на умовах, передбачених програмою, в аптеках   Організатора.

  1.5. «Анкета» - реєстраційна форма, що заповнюється представником Організатора (провізором аптеки) і є підтвердженням бажання особи стати Учасником програми, а також підтвердженням згоди Учасника з Правилами програми і згоди на зберігання, обробку будь-якими способами та використання Організатором програми персональних даних Учасника, що знаходяться в анкеті.

  1.6. «Рахунок Учасника» - сукупність даних в обліковій системі Організатора програми, що містить інформацію про Учасника програми та інформацію про отримані і використані Учасником бонуси.

  1.7. «Бонус» - умовна одиниця виміру у програмі, що нараховується на рахунок Учасника та може бути використана Учасником при здійсненні покупок на умовах, передбачених програмою.

 2. Правила участі та реєстрації в програмі

  2.1. Зареєструватись в програмі та стати Учасником можна в будь-якій аптеці ТОВ «МЕДНЕКС ТРЕЙД», повідомивши свої анкетні дані провізору, в порядку, передбаченому Правилами програми.

  2.2. Учасник програми має право використовувати бонуси при здійсненні покупок лише  у випадку заповнення всіх обов’язкових полів анкети.

  2.3. З моменту заповнення обов’язкових анкетних даних Учасник підтверджує, що він ознайомився і погодився з Правилами участі в програмі та змінами, що можуть до них вноситись, і  зобов'язується їх виконувати.

  2.4. Учасник має право припинити свою участь у програмі в будь-який час, зателефонувавши на гарячу лінію  0800212213 або написавши листа за електронною адресою support@mednex.biz. Після того, як Організатор програми отримає таке повідомлення, членство Учасника в програмі припиняється, картка та рахунок Учасника блокуються, а бонуси анулюються.

  2.5. У випадку зміни номеру телефону, що був зареєстрований в програмі,  Участнику для зміни номеру телефону в бонусній картці необхідно звернутись до провізора в будь-яку аптеку Організатора, або зателефонувати на гарячу лінію 0800212213, або надіслати повідомлення на електронну адресу support@mednex.biz.  Зміна номеру телефону в бонусній картці можлива тільки за умови, якщо Учасник знає прізвище, ім’я, по-батькові та інші персональні дані, що  заповнювались Учасником в анкеті для участі в програмі.

  2.6. Організатор програми залишає за собою право призупинити або припинити участь у програмі будь-якого Учасника програми без попереднього повідомлення шляхом блокування картки та рахунку Учасника, анулювання накопичених бонусів у випадках, якщо Учасник:
  - порушує Правила програми та/або інші угоди між Учасником і Організатором програми;
  - надає Організатору програми недостовірні відомості або інформацію, що вводить в оману;
  - здійснює шахрайські та/або недобросовісні дії з карткою та/або балансом бонусів. Наявність шахрайських та/або недобросовісних дій може бути визначена одноосібно Організатором програми та не підлягає  оскарженню.

  2.7. Організатор програми не несе відповідальності за несанкціоноване використання бонусної картки Учасника третіми особами.

  2.8. При здійсненні покупок з використанням бонусної картки у чеку не надається знижка, що передбачена будь-якими іншими картками.

  2.9. Учасник може ознайомитися з Правилами бонусної програми у куточку споживачів в мережі аптек ТОВ «МЕДНЕКС ТРЕЙД».

 3. Правила нарахування бонусів

  3.1. Учасник програми при здійсненні покупок накопичує бонуси, які згодом можуть бути використані відповідно до цих Правил.

  3.2. Нарахування бонусів здійснюється виключно за умови обов’язкового внесення номеру картки/або номеру телефону до моменту здійснення розрахунку за покупки на касі.

  3.3. Нарахування бонусів на рахунок Учасника здійснюється у розмірі 1% бонусів від кінцевої суми покупки по кожному чеку за всі товари без знижок.

  3.4. Документом, що підтверджує нарахування бонусу на рахунок Учасника, є оригінал касового чеку з інформацією про нарахований бонус.

  3.5. Бонуси накопичуються впродовж усього періоду проведення програми.

  3.6. Після закінчення терміну дії бонусів вони анулюються і не підлягають подальшому використанню та/або відновленню.

  3.7. Бонуси не нараховуються на частину чеку, що сплачена бонусом.

  3.8. Організатор залишає за собою право змінювати умови нарахування бонусів та перелік товарів, при купівлі яких бонуси не нараховуються.

  3.9. Організатор має право списувати з рахунку Учасника програми бонуси, зараховані помилково, пов’язані з покупкою, що була скасована, у випадку повернення товару, а також у разі виявлення шахрайства та/або недобросовісних дій з карткою та/або балансом бонусів.

  3.10. У випадку повернення Учасником придбаного ним товару, нараховані за товар бонуси списуються з рахунку Участника.

  3.11. Бонуси зараховуються на рахунок Учасника програми за умови, якщо для цього в аптеці є всі необхідні технічні та/або інші можливості: присутній інтернет зв’язок, електроенергія, справно працює програмне забезпечення. У випадку, якщо відсутні необхідні технічні та/або інші можливості для нарахування бонусів, бонуси будуть зараховані на рахунок Учасника програми після відновлення необхідних можливостей.

 4. Правила використання бонусів

  4.1. Учасник програми має право використовувати бонуси, накопичені на його рахунку Учасника, як знижку при купівлі товарів у мережі аптек ТОВ «МЕДНЕКС ТРЕЙД», в яких діє програма.

  4.2. Використання бонусів здійснюється виключно за умови повідомлення Учасником номеру телефону/номеру бонусної картки та  коду підтвердження з СМС,  до моменту здійснення розрахунку за покупки на касі.

  4.3. Використання бонусів здійснюється за наступною формулою: 1 бонус = 1 копійка знижки.

  4.4. Використання бонусів можливо тільки у випадку, якщо заповнені всі обов’язкові поля анкети, передбачені даними Правилами.

  4.5. Учасник програми може використати при купівлі товарів тільки доступні для використання бонуси. Бонус стає доступним для використання протягом 48 годин з дати його нарахування на рахунок Учасника за покупки здійснені в аптеках ТОВ «МЕДНЕКС ТРЕЙД».

  4.6. Мінімальна сума бонусів на рахунку Учасника що доступна для використання Участником  становить 1 бонус.

  4.7. Максимальна сума бонусів, яка може бути використана в одному чеку, визначається Учасником програми в залежності від кількості доступних для використання бонусів на рахунку Учасника та суми чеку. Мінімальна вартість одиниці товару після використання бонусу та врахування всіх знижок має складати 1 гривню. Якщо сума обраних для використання бонусів змінює вартість одиниці товару до меншої за встановлений мінімальний розмір, обрана сума бонусів не буде прийнята для використання.

  4.8. Кожен бонус може бути використаний лише один раз.

  4.9. Організатор залишає за собою право змінювати умови використання бонусів та перелік товарів, при купівлі яких Учасник не може використати накопичені бонуси.

  4.10. Бонуси не мають готівкового вираження та не дають права на одержання їх у грошовому еквіваленті.

  4.11. Бонуси, що зараховані на рахунок Учасника, не можуть бути продані, передані або відступлені іншій особі чи використані іншим чином, окрім як у порядку, передбаченому Правилами програми.

  4.12. У випадку повернення Учасником придбаного ним товару, сума  бонусів, що були використані при купівлі товару, повертається на рахунок Учасника. Повернення використаних бонусів при купівлі товарів в аптеках ТОВ «МЕДНЕКС ТРЕЙД» здійснюється протягом 48 годин.

  4.13. Учасник програми має можливість перевірити суму накопичених на рахунку Учасника бонусів та термін їх дії, зателефонувавши на номер гарячої лінії  0800212213 або в будь-якій аптеці  ТОВ «МЕДНЕКС ТРЕЙД», назвавши номер телефону/номер віртуальної картки та прізвище, ім’я, по-батькові або інші персональні дані, що надавались Учасником в анкеті для участі в програмі.

  4.14. Бонуси можуть бути використані Учасником програми за умови, якщо для цього в аптеці є всі необхідні технічні та/або інші можливості:  присутній інтернет зв’язок, електроенергія, справно працює програмне забезпечення.

 5. Термін дії бонусів

  5.1. Термін дії бонусу становить 365 календарних днів.

  5.2. У випадку, якщо протягом 365 календарних днів з дати зарахування бонусу Учасник не використав бонус, нарахований бонус анулюється.

 6. Привілеї та участь в акціях

  6.1. В рамках програми Учасник має можливість отримувати додаткові бонуси, беручи участь у спеціальних пропозиціях та/або акціях, які пропонує Організатор програми на умовах, визначених Організатором.

  6.2. Правила нарахування та розмір додаткових бонусів Організатор регламентує в умовах спеціальних пропозицій та/або акцій.

  6.3. Нарахування додаткових бонусів здійснюється виключно у випадку виконання умов спеціальної пропозиції та/або акції.

 7. Інші умови

  7.1. Організатор програми на свій розсуд має право вносити будь-які зміни в діючі Правила програми в будь-який час, попередньо повідомивши Учасника програми про внесення таких змін не пізніше ніж за 10 календарних днів до набрання їх чинності, шляхом розміщення відповідної інформації у мережі аптек ТОВ «МЕДНЕКС ТРЕЙД».

  7.2. Організатор залишає за собою право призупинити або припинити програму в будь-який час, повідомивши про це Учасників програми за 1 календарний місяць, шляхом розміщення відповідної інформації у мережі аптек ТОВ «МЕДНЕКС ТРЕЙД».

  7.3. Повідомлення вважається направленим Учасникові, якщо воно було розміщене на сайті Організатора та/або у мережі аптек ТОВ «МЕДНЕКС ТРЕЙД».

  7.4. Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у програмі за своїм розсудом, без будь-яких негативних наслідків для себе, а також залишає за собою право приймати рішення щодо всіх спірних питань, пов’язаних з програмою.

  7.5. Учасник, реєструючись в програмі, підтверджує, що ознайомлений та погоджується з Правилами програми та надає добровільну згоду на обробку будь-якими способами своїх персональних даних, а саме включення до баз даних, зокрема й передання, в тому числі транскордонне, своїх персональних даних ТОВ «МЕДНЕКС ТРЕЙД» та іншим третім особам з метою систематизації, включення їх до баз даних, надсилання інформації рекламного та/або нерекламного характеру і/чи будь-яких інших цілей, що не суперечать законодавству України. Учасник програми підтверджує, що ознайомлений з правами, котрі стосуються персональних даних, а також підтверджує, що ТОВ «МЕДНЕКС ТРЕЙД» й інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти на адресу Учасника письмове повідомлення про права, мету збору даних і осіб, яким передаються персональні дані. Також Учасник програми підтверджує, що в майбутньому не буде мати ніяких претензій до вищевказаних осіб щодо використання свої персональних даних, зазначених в анкеті, з метою, викладеною вище.